Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Kierownik Oddziału: 

Zastępca Kierownika: dr n. med Leszek Surmacz

Zastępca Kierownika: dr n. med Leszek Surmacz

Położna Oddziałowa: mgr Barbara Janecka
Z-ca Położnej Oddziałowej: mgr Lidia Ruta


Lekarze:
dr n. med. Gustaw Chołubek
dr n. med. Marlena Kaczmarczyk
dr n. med. Sławomir Taczała
dr n. med. Krzysztof Wiktor
dr n. med. Krzysztof Kot
lek. med. Piotr Błażukiewicz
lek. med. Andrzej Milczarek
lek. med. Beata Gulanowska-Gędek
lek. med. Anna Pawłowska-Pelc
lek. med. Adam Rutkowski
lek. med. Dariusz Urban
lek. med. Piotr Zych
lek. med. Anna Lejk - Szynkarczuk
lek. med Robert Szafranek
lek med. Zbigniew Poterek
lek med. Joanna Łajca-Kuliniec

Lekarze rezydenci:
lek med. Aleksandra Bryczek,
lek med. Karolina Ładosz-Matejuk,
lek med. Aleksandra Jarocka-Skikiewicz,
lek med. Paulina Stec,
lek med. Magda Surówka-Gębka,
lek med. Karolina Szymkiewicz

KONTAKT

Telefony:

Ordynator: 81 537 47 77                    
Sekretariat:                                     81 537 43 31, 81 537 43 30 
Izba Przyjęć: 81 537 43 26
Pielęgniarka Oddziałowa: 81 537 43 52

 

POŁOŻNICTWO                                (niski parter)                                                    
Gabinet Lekarzy: 81 537 43 33
Dyżurka Położnych: 81 537 43 20

 

PATOLOGIA CIĄŻY                          (wysoki parter)                                                          
Gabinet Lekarzy: 81 537 43 25
Dyżurka Położnych: 81 537 43 34

 

TRAKT PORODOWY                     (I piętro)                                       
Gabinet Lekarzy: 81 537 43 39
Dyżurka Położnych: 81 537 43 37

 

POŁOŻNICTWO                          ( II piętro)                                                 
Gabinet Lekarzy: 81 537 43 47
Dyżurka Położnych: 81 537 43 42

 

GINEKOLOGIA OPERACYJNA    (III piętro)                                    
Gabinet Lekarzy: 81 537 43 49
Dyżurka Położnych: 81 537 43 43
Sala operacyjna: 81 537 43 53

Lokalizacja: Blok E

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Ginekologii i Położnictwa jest ośrodkiem III stopnia referencyjności.
W Oddziale jest 68 łóżek, sala operacyjna cięć cesarskich w obrębie Traktu Porodowego, oraz 2 sale operacyjne do przeprowadzania operacji ginekologicznych.
W budynku Oddziału Ginekologii i Położnictwa zlokalizowany jest również Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.
W ciągu roku hospitalizowanych jest 3 500 – 4 000 pacjentek i odbywa się 1 800 – 2 000 porodów, zarówno w ciąży prawidłowej jak również w ciąży wysokiego ryzyka, oraz wykonywanych jest około 1 000 ginekologicznych zabiegów operacyjnych.
W Oddziale zapewniamy wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, zarówno w ciąży prawidłowej jak również ciężarnym z ciężką patologią ciąży. Pracownicy Oddziału uczestniczą w przygotowaniu kobiet do ciąży i porodu - prowadzą zajęcia w Szkole Rodzenia.
W obrębie Traktu Porodowego zapewniamy rodzącym ciągły nadzór ze strony wykwalifikowanej położnej i lekarza specjalisty.
W porodzie celem zwalczania bólu wykorzystujemy zarówno środki farmakologiczne jak również alternatywne sposoby zwalczania bólu porodowego, takie jak, np. immersja wodna.

Umożliwiamy zawsze udział męża albo innej osoby bliskiej w porodzie. Warunki lokalowe, odpowiednie wyposażenie Traktu Porodowego i wyszkolenie personelu medycznego umożliwiają bezpieczne odbycie porodu w wodzie.
Matkom po porodzie zapewniamy możliwość ciągłego przebywania z dzieckiem (system „rooming – in") i ciągły nadzór, oraz instruktaż ze strony konsultanta laktacyjnego.
Oddział uczestniczy w programie „Szpital przyjazny dziecku". W Oddziale funkcjonuje całodobowa Poradnia Laktacyjna.
W Oddziale realizujemy wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie chorób kobiecych.
Wysokospecjalistyczne procedury ginekologiczne obejmują nowoczesną diagnostykę i leczenie, zarówno zachowawcze jak również operacyjne z powodu chorób narządu płciowego kobiety, w tym także z powodu nowotworów.
Wykonujemy operacje brzuszne, pochwowe, laparoskopowe i histeroskopowe.
Oddział uczestniczy w Narodowym Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Programie Profilaktyki Raka Piersi.
Zlokalizowanie Oddziału w obrębie pełno-profilowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zapewnia pacjentkom Oddziału możliwość całodobowej konsultacji specjalistycznej i możliwość całodobowego udziału lekarzy specjalistów, takich jak, np.: kardiolog, internista, endokrynolog, neurolog, nefrolog, urolog, chirurg, chirurg naczyniowy, ortopeda, gastrolog, alergolog, laryngolog, toksykolog w diagnostyce i leczeniu ciężarnych, rodzących i pacjentek ginekologicznych Oddziału Położnictwa i Ginekologii.
Lekarze zatrudnieni w Oddziale udzielają ambulatoryjnych porad w Przyszpitalnej Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Ciężarna udająca się do Szpitala celem odbycia porodu powinna zabrać:
    •    dokumenty
    •    dowód osobisty
    •    kartę ciąży
    •    wynik oznaczenia grupy krwi
    •    karty wypisowe ze szpitala (jeżeli ciężarna w czasie ciąży była hospitalizowana)
 
Rzeczy osobiste:
    •    szlafrok
    •    koszula (bawełniana) 2-3 sztuki rozpinane
    •    ciapy
    •    przybory toaletowe
    •    podpaski
    •    ręczniki
    •    jednorazowe wkładki do biustonosza
    •    woda mineralna niegazowana
 
Lista rzeczy potrzebnych dla dziecka w dniu wypisu ze Szpitala:
    •    fotelik samochodowy
    •    2-3 pieluchy tetrowe
    •    pieluszki jednorazowe (2 sztuki)
    •    czapeczka
    •    body/kaftanik
    •    sweterek
    •    śpioszki lub pajacyk
    •    rożek lub becik
    •    kocyk

 

PROGRAM SZKOŁY RODZENIA

Pierwsze spotkanie: Fizjologia ciąży
    •    Standard opieki okołoporodowej (badania w poszczególnych trymestrach ciąży, konsultacje z lekarzem i położną, badania USG)
    •    Zasady higieny i prawidłowego odżywiania w ciąży, prawidłowe przyrosty masy ciała
    •    Wysiłek fizyczny i praca zawodowa
    •    Rozwój płodu w poszczególnych trymestrach ciąży
 
Drugie spotkanie: Najczęstsze stany nieprawidłowe występujące w ciąży oraz ich zapobieganie
    •    nadciśnienie, obrzęki, białkomocz
    •    cholestaza ciążowa
    •    cukrzyca ciążowa
    •    niewydolność cieśniowo-szyjkowa
    •    infekcje dróg moczowych
    •    infekcje dróg rodnych
 
Trzecie spotkanie: Przygotowanie do hospitalizacji
    •    niezbędna dokumentacja
    •    spakowanie torby do szpitala (w tym rzeczy potrzebne do porodu)
    •    przyjęcie na Izbie Przyjęć (wywiad ogólny, położniczy, epidemiologiczny)
    •    omówienie zakładanej dokumentacji i planu porodu
    •    omówienie możliwości kontaktu z rodziną
 
Czwarte spotkanie: Poród
    •    indukcja porodu
    •    symptomy zbliżającego się porodu
    •    fizjologia porodu (okresy porodu)
    •    standardy postępowania w poszczególnych okresach porodu
    •    cięcie cesarskie nagłe i planowane
    •    kontakt "skóra do skóry"
 
Piąte spotkanie: Metody łagodzenia bólu porodowego
    •    farmakologiczne ( gaz, znieczulenie przewodowe)
    •    niefarmakologiczne (oddychanie,   pozycje wertykalne, immersja wodna, muzykoterapia, aromaterapia, tens, dostępne udogodnienia)
    •    poród do wody
    •    poród w pozycjach werykalnych
    •    wpływ osób towarzyszących na przebieg porodu
 
Szóste spotkanie: Połóg
    •    omówienie przebiegu połogu po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim
    •    najczęstsze problemy i powikłania w połogu
    •    dieta w połogu
    •    higiena w połogu
    •    baby blues
 
Siódme spotkanie: Karmienie piersią
    •    korzyści karmienia naturalnego
    •    pozycje przystawiania dziecka do piersi
    •    techniki odciągania pokarmu
    •    najczęstsze problemy i ich rozwiązywanie (nawał, trudności w ssaniu, bolesność w czasie karmienia)
 
Ósme spotkanie: Noworodek w szpitalu
    •    skala APGAR
    •    pierwsze karmienie na sali porodowej
    •    opieka nad noworodkiem w szpitalu (rooming in)
    •    szczepienia i badania przesiewowe u noworodków
    •    dokarmianie
 
Dziewiąte spotkanie: Pielęgnacja noworodka
    •    kąpiel noworodka
    •    pielęgnacja skóry i kikuta pępowinowego
 
Dziesiąte spotkanie: Noworodek w domu
    •    stany przejściowe u noworodka
    •    bezpieczeństwo dziecka
    •    udzielenie pierwszej pomocy u noworodka
    •    formalności urzędowe
 
ZAPRASZAMY

Załączniki:

Back to top