Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Błaszczak

Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Chromiński

Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Chromiński
Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Anna Jankowska
Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann

Kierownik ds. Pielęgniarstwa: mgr Małgorzata Samołyk

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Samołyk

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Mariola Wiejak

Lekarze:
dr med. Beata Chylińska-Kula
dr med. Wojciech Dworzański
lek. med. Robert Główka
dr med. Tomasz Klecha
lek. med. Beata Kukiełka-Złomaniec
lek. med. Maryla Markowska
dr med. Agnieszka Mirek
dr med. Marek Modrzewski
dr med. Magdalena Stadnik
dr med. Marcin Szczasny

Sekretarka medyczna:
mgr Barbara Gałek
mgr Renata Sadowska

KONTAKT

Telefony:

Sekretariat: 81 537 47 40
Gabinet Lekarzy: 81 537 47 41
  81 537 47 47
  81 537 46 99
Pielęgniarka Oddziałowa: 81 537 47 34
Dyżurka Pielęgniarek: 81 537 47 08
  81 537 47 44
  81 537 48 59
Pracownia Hemodynamiki: 81 537 48 39

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja: Blok C, I piętro

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej jest wysokospecjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zainteresowania Oddziału koncentrują się głównie na:

 • diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
 • diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia
 • nowych technikach diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej i jej powikłań
 • diagnostyce i leczeniu chorych z nadciśnieniem płucnym
 • diagnostyce wrodzonych i nabytych wad serca
 • leczeniu zaawansowanej niewydolności serca

W Oddziale znajduje się 46 łóżek w tym 6 w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Każdego roku hospitalizowanych jest ponad 4000 chorych, ponad 700 chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz łącznie 1200 chorych z ostrymi stanami kardiologicznymi.
W Oddziale Kardiologii wykonuje się rocznie ponad 450 implantacji i wymian stymulatorów serca, 60 zabiegów ablacji. Oddział Kardiologii realizuje Program Lekowy NFZ Leczenia Tętniczego Nadciśnienia Płucnego, będąc jednym z czołowych ośrodków w Polsce, zajmujących się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego.
Dr Piotr Błaszczak jest członkiem zarządu Sekcji Krążenia Płucnego, a dr Anna Jankowska członkiem zarządu Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oddział Kardiologii jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych.

Możliwości Oddziału Kardiologii w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej obejmują:

 • echokardiografię przezklatkową, przezprzełykową, tkankową, obciążeniową, trójwymiarową
 • 24–godzinne monitorowanie EKG
 • 24–godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 • testy wysiłkowe EKG
 • testy pochyleniowe
 • badania scyntygraficzne serca we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej
 • badania serca przy zastosowaniu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego we współpracy z Zakładem Radiologii

Oddział Kardiologii posiada możliwości przeprowadzania diagnostyki i leczenia inwazyjnego. W zakres tej działalności wchodzą:

 • koronarografia
 • ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS) oraz pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR)
 • badania hemodynamiczne prawego i lewego serca
 • angioplastyka wieńcowa
 • implantacje stymulatorów serca
 • implantacje kardiowerterów-defibrylatorów
 • implantacje stymulatorów resynchronizujących
 • ablacje zaburzeń rytmu serca

Zespół hemodynamiczny pełni 24-godzinny ostry dyżur, uczestnicząc w programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych metodą pierwotnej przezskórnej angioplastyki wieńcowej. W diagnostyce i leczeniu interwencyjnym choroby niedokrwiennej serca wykorzystywane są zaawansowane techniki: wszczepianie stentów nowej generacji, udrażnianie przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych, rotablacja wieńcowa.

Pracownie Oddziału Kardiologii:

 • Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii
 • Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Testów Wysiłkowych i Badań Metodą Holtera

Oddział Kardiologii dysponuje sprzętem, który gwarantuje pacjentom dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostyki i terapii:

 1. dwa angiokardiografy,
 2. zestaw do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej , aparat do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej , dwa aparaty do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
 3. system elektrofizjologiczny oraz system do mapowania i ablacji 3D,
 4. trzy echokardiografy w tym jeden do echokardiografii trójwymiarowej , który umożliwia pełny zakres badań przezklatkowych, przezprzełykowych i obciążeniowych,
 5. zestaw do wysiłkowych prób elektrokardiograficznych, zestawy do badań elektrokardiograficznych metodą Holtera oraz całodobowych pomiarów ciśnienia tętniczego,
 6. PINK wyposażony jest w aparaturę monitorującą oraz respiratory.

Z przyjemnością informujemy, że Pracownia Hemodynamiki działająca w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala otrzymała akredytację Sekcji Krążenia Płucnego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych, otrzymując tym samym status Pracowni Referencyjnej Cewnikowania Prawego Serca.
 
Niniejszy certyfikat potwierdza wysoką jakość wykonywanych badań, służy zapewnieniu bezpieczeństwa Pacjentów oraz powtarzalności wyników cewnikowania przeprowadzanego zgodnie z ustalonymi i opisanymi procedurami.

Załączniki:

Back to top