Rejestracja 81 537 41 71 

Oddział Onkologii Klinicznej

PERSONEL

Lekarz Kierujący Oddziałem:

Dr n. med. Małgorzata Miącz 
specjalista onkologii klinicznej
lekarz chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Hanna Dziak - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Lekarze:
lek. med. Renata Broniszewska- Kardas - specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób płuc, lekarz chorób wewnętrznych
lek. med. Monika Lewicka - specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Edyta Słodkowska - specjalista onkologii Klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Agata Ćwiek - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej
lek. Med. Agnieszka Czarnota - w trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej
lek. med. Katarzyna Dębicka - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej

Sekretarki Medyczne:
mgr. Paulina Gnaś

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Onkologiczny zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług w zakresie chemioterapii stacjonarnej i jednodniowej. W swoich strukturach posiada 12 łóżek stacjonarnych i 6 stanowisk do chemioterapii dziennej.
Oddział współpracuje z Centrum Onkologi Ziemi Lubelskej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, celem zapewnienia pacjentom opieki pełnokompleksowej, między innymi radioterapii i leczenia w ramach programów lekowych.
W oddziale prowadzone są badania kliniczne I, II i III fazy.
Kadra oddziału systematycznie uczestniczy w konferencjach onkologicznych, krajowych i zagranicznych.

KONTAKT

Telefony:

Sekretariat: 81 537 47 89/90
Gabinet Lekarzy: 81 537 48 83
Dyżurka Pielęgniarek: 81 537 48 47
Telefon do Pacjentów: 81 537 45 93

Załączniki:

Back to top