Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Lekarz Kierujący Oddziałem dr n. med. Joanna Markiewicz
Kierownik ds. Pielęgniarstwa Ewa Stefaniak

Lekarze asystenci:
dr n. med. Andrzej Durda - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
dr Ewelina Guz-Krysa specjalista chorób wewnętrznych
dr Anna Strokoń specjalista chorób wewnętrznych
lek. Dominika Gregorowicz - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marta Kasjaniuk - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

Rezydenci:
Paweł Pizło
Artur Seltnerajch
Monika Woś

Sekretarka medyczna mgr Joanna Opadczuk

KONTAKT

Adres - 20-468 Lublin, ul. Herberta 21 (wcześniej Kruczkowskiego)

Gabinet Ordynatora 81 760 41 97
Gabinet Lekarski 81 760 42 67
Kierownik ds. Pielęgniarstwa 81 760 41 69
Dyżurka pielęgniarek 81 760 42 69
Sekretariat 81 760 42 67

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

W skład Oddziału wchodzi:

  1. Pracownia Bronchoskopowa. Wykonuje się tu bronchofiberoskopie, bronchoskopie, usuwa ciała obce z oskrzeli, bronchoaspiracje.

  2. Pracowania RTG.

  3. Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. Wykonuje się tu badania: bodypletyzmograficzne , DLCO, spirograficzne, oznacza opory oddechowe, testy wziewne, prowokacyjne i rozkurczowe, EKG, próby wysiłkowe oraz skórne testy alergologiczne.

  4. Pracownia Polisomnograficzna. Zajmuje się wykonywaniem badań bezdechu sennego oraz ustaleniem dalszego leczenia w/w jednostki chorobowej między innymi przy pomocy aparatu CPAP.

Oddział zajmuje się świadczeniem usług ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie chorób układu oddechowego. Diagnozuje nowotwory, przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego, choroby alergiczne, gruźlicę, przewlekłą niewydolność oddechową, zapalenia płuc, ropnie płuc i ropniaki opłucnej, sarkoidozy i odmy opłucnowe, bezdech senny oraz wiele innych rzadziej występujących chorób W ramach hospitalizacji pacjenci mają wykonywane również zabiegi fizykoterapii.

Wczesna diagnostyka oparta jest na badaniach:

  • radiologicznych,

  • bronchoskopowych,

  • czynnościowych układu oddechowego,

  • bakteriologicznych

  • genetycznych.

Ponadto Ośrodek korzysta z badań w Pracowni Histopatologicznej i Laboratorium Analitycznego Szpitala, posiada możliwości wykonywania tomografii komputerowej płuc, usg jamy opłucnowej. W chorobach opłucnej stosowana jest biopsja igłowa opłucnej igłą RAMELA
W zakresie diagnostyki i leczenia współpracuje z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej A.M. oraz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej co gwarantuje kompleksowe leczenie chorych z rakiem płuca.
Oddział dysponuje 37 łóżkami. Przy oddziale funkcjonuje Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem dysponujący 23 koncentratorami tlenu.

Informujemy, że nasz oddział zajmuje się również leczeniem pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc w ramach programu lekowego refundowanego przez NFZ.

Back to top