Rejestracja 81 537 41 71 

KONTAKT

Adres - 20-468 Lublin, ul. Herberta 21 (wcześniej Kruczkowskiego)
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem – 81 760-41-28
Gabinet Lekarski – 81 760-42-28
Kierownik ds. Pielęgniarstwa – 81 760-42-50
Dyżurka pielęgniarek – 81 760-42-59

PERSONEL

Lekarz Kierujący Oddziałem - dr n. med. Andrzej Atras
Kierownik ds. Pielęgniarstwa - mgr Agnieszka Salach - Jankowska

Lekarze asystenci:
- dr n. med. Artur Bełżek - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- lek. Adam Członka - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- lek. Piotr Dziwisz - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- lek. Mirosław Gromaszek - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- lek. Tomasz Kniaź - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- lek. Krzysztof Piecyk - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarze rezydenci:
- lek. Marcin Ciołkowski
- lek. Robert Zyśko

Sekretarka medyczna: 81 760-42-28

mgr Karolina Misztal-Pyć

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Urazowo-Ortopedyczny został założony w 1976 roku. Oddział posiada 7 sal chorych, w których łącznie jest 15 łóżek z samodzielnym węzłem sanitarnym i TV. Rocznie w naszym Oddziale hospitalizowanych jest ponad 2800 pacjentów i wykonywanych ponad 550 zabiegów operacyjnych. Oddział zapewnia wczesną rehabilitację pooperacyjną przez cały okres pobytu pacjenta w Oddziale. Zapewniamy również ciągłą i kompleksową opiekę pooperacyjną, bowiem lekarze pracujący w naszym Oddziale prowadzą równocześnie Poradnię Ortopedyczną dla pacjentów z rejonu Lublina oraz kilku przyległych powiatów. Ponadto po zakończeniu hospitalizacji zapewniamy możliwość skorzystania z opieki rehabilitacyjnej w Dziale Fizjoterapii.

Nasi lekarze pełnią całodobowe dyżury na Izbie Przyjęć. Kadra Oddziału ma wieloletnie doświadczenie w operacjach pierwotnej i rewizyjnej alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych. Wykonujemy zabiegi artroskopowe stawów kolanowych (rekonstrukcje więzadłowe), zabiegi chirurgii ręki oraz zabiegi chirurgii urazowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych (min. gwoździe śródszpikowe, osteosynteza według AO). Jednak przede wszystkim każdego pacjenta witamy z uśmiechem i staramy się pomóc mu w jego cierpieniu na każdej płaszczyźnie, w czym uczestniczy cały zespół Oddziału.

Wykaz wykonywanych przez Oddział procedur medycznych:

  • alloplastyka stawu biodrowego (połowicza, bipolarna, cementowa, bezcementowa)
  • alloplastyka stawu kolanowego
  • zabiegi artroskopowe stawów kolanowych (rekonstrukcje więzadłowe)
  • zabiegi chirurgii ręki
  • zabiegi urazowe z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych (gwoździe śródszpikowe, osteosynteza wg.AO)

Back to top