Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Lekarz Kierujący Oddziałem dr n.med. Małgorzata Piasecka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Marta Potasińska

KONTAKT

Adres - Lublin, ul. Lubartowska 81

Gabinet lekarski telefon 81 740-27-23
Dyżurka pielęgniarek telefon 81 743-19-52

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Do zadań Oddziału Anestezjologii należy:

  1. Organizowanie i współudział w postępowaniu resuscytacyjnym na terenie Szpitala.
  2. Zabezpieczenie postępowania terapeutycznego chorych w stanie zagrożenia życia.
  3. Współudział w ustalaniu zasad przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych.
  4. Przeprowadzanie znieczuleń pacjentów do zabiegów operacyjnych.
  5. Współudział w nadzorze pooperacyjnym na oddziałach zabiegowych oraz prowadzenie pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym w oddziale.
  6. Konsultowanie pacjentów w oddziałach Szpitala i kwalifikowanie ich do leczenia na Stanowisku Intensywnej Terapii.

Back to top