Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Lekarz Kierujący Oddziałem - Lek. med. Grażyna Pyszycka - Tymoszuk
Położna Oddziałowa - mgr Agnieszka Wołosz

Lekarze:
lek.med. Anna Przegalińska - specjalista pediatrii, neonatologii
lek.med. Beata Wronka-Dawidziuk - specjalista pediatrii
lek.med. Elżbieta Kasprzak - specjalista pediatrii, neonatologii

Rezydenci:
lek.med. Aleksandra Balińska
lek.med. Paulina Sobolewska
lek.med. Katarzyna Witkowska

Sekretarka medyczna:
mgr Marzanna Żeleźnik

KONTAKT

Adres - 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 81

Gabinet lekarski telefon 81 740-42-40
Dyżurka pielęgniarek II piętro 81 740-42-41
Dyżurka pielęgniarek III 81 740-82-87
Sekretariat 81 740-82-81

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Noworodków i Wcześniaków pełni funkcję ośrodka III stopnia referencyjności w opiece perinatologicznej i neonatologicznej. Oznacza to, że hospitalizuje najcięższe przypadki zapewniając wysoką jakość opieki, wysokie kwalifikacje zespołu, nowoczesne wyposażenie i aparaturę. Rocznie obejmuje opieką ok. 2600 noworodków, w tym ok. 200 wcześniaków. Zdrowe noworodki przebywają z matkami w systemie rooming-in. Dla wcześniaków i noworodków wymagających intensywnego leczenia posiadamy wydzielony pododdział Intensywnej Terapii wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną spełniającą europejskie standardy. Matki dzieci intensywnie leczonych mają możliwość codziennych odwiedzin, dostarczenie ściągniętego pokarmu, a w chwili gdy dziecko wraca do zdrowia ponownej hospitalizacji na Oddziale Położniczym w celu karmienia piersią, właściwej pielęgnacji.

Nowo wyremontowane pomieszczenia Oddziału Noworodków i Wcześniaków dysponują 34 łóżkami, w tym: 4 łóżkami intensywnej terapii, 5 łóżkami opieki ciągłej, 5 łóżkami opieki pośredniej nad noworodkiem, 20 łóżkami w systemie matka z dzieckiem oraz 9 inkubatorami zamkniętymi.

W Oddziale wykorzystywany jest również sprzęt medyczny przekazany w poprzednich latach przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, są to np. inkubatory dla dzieci, aparat do badania słuchu, kardiomonitor, aparat do wspomagania oddechu.

W Oddziale pracuje zespół 5 doświadczonych neonatologów. W chwili obecnej szkoli się tutaj 2 lekarzy. Pracujemy wspólnie z zgranym zespołem kompetentnych położnych, stale doskonalących swoje umiejętności.

Oddział posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji w zakresie neonatologii. Szpital uczestniczy w programie "Szpital przyjazny dziecku", realizuje program "Karmienia Piersią" i "Opieki Perinatalnej". Szczególną uwagę zwracamy na promocję karmienia piersią jako najlepszego sposobu żywienia i zapewnienia zdrowia dziecku.

Back to top