Rejestracja 81 537 41 71 

WYZNANIE RZYMSKO-KATOLICKIE:

Dla oddziałów przy ul. Lubartowska 81:

 • Mateusz Otręba, O. Jerzy Skrzyniarz – tel. (81) 7471204, (81) 7433796

WYZNANIE  PRAWOSŁAWNE:

 • Mariusz Waszczuk – tel. 504492135

 Pacjent lub jego rodzina  może zadzwonić do kapelana szpitalnego (numery telefonów dostępne na tablicach informacyjnych w oddziałach oraz na stronie  https://www.szpital.lublin.pl/

celem uzgodnienia daty i godziny posługi kapłańskiej lub w celu uzyskania wsparcia duchowego.  

Pacjent może również zwrócić się do personelu medycznego o umożliwienie kontaktu z duchownym wskazanego przez niego wyznania.

 Kapelani szpitalni są odpowiedzialni za  udzielanie  posług     religijnych w salach chorych przy uwzględnianiu zapisów regulaminów wewnętrznych, specyficznych warunków oddziału, po wcześniejszym uzgodnieniu czasu i miejsca wykonywania posług religijnych z personelem medycznym. Spełnianie obrzędów i posług religijnych powinno odbywać się w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania pracy oddziałów.  

W czasie pandemii COVID-19 Spowiedź, Komunia Święta oraz Sakrament Namaszczenia Chorych odbywa się na prośbę chorego lub jego rodziny na salach chorych we wszystkich oddziałach Szpitala. W czasie posługi obowiązuje zachowanie dystansu. Wizyty u chorych mają charakter krótkiego nawiedzenia, podczas którego ma miejsce modlitwa i udzielanie sakramentów świętych.

Msza Święta dla rodzin pacjentów, pracowników Szpitala sprawowana jest codziennie w Kościele pw. Świętego Eliasza Proroka, który znajduje się przy Szpitalu, ul. Biernackiego 9A  o  godz. 7.00 oraz w okresie letnim (kwiecień- wrzesień) o godzinie 18.00, natomiast w okresie zimowym (październik-marzec) o godzinie 17.00.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW INNYCH WYZNAŃ O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DUCHOWEGO:

 PROTESTANCI:

 1. KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, ul. Ewangelicka 1, tel. (81) 4421050
 2. KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY, ul. Borelowskiego 5, (81) 5240461
 3. KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW ul. Kochanowskiego 38a, tel. (81) 7444607
 4. KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ul. Tatarska 5, tel. (81) 7476991
 5. KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN WIARY EWANGELICZNEJ ul. Rusałka 17, (81) 4434700
 6. KOŚCIÓŁ WOLNYCH CHRZEŚCIJAN ul. Prusa 4a, tel. (81) 7478804
 7. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY (EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN)
 8. Probostwo 30, tel. (81) 7475368
 9. KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO ul. Niecała 4, tel. (81) 5324255
 10. KOŚCIÓŁ NOWEGO PRZYMIERZA ul. Czeremchowa 12/19
 11. KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA ul. Lubartowska 56
 12. WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA POJEDNANIE ul. Organowa 1/27

 BADACZE PISMA  ŚWIĘTEGO:

 1. ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE - całodobowy numer kontaktowy do miejscowego koordynatora opieki duszpasterskiej w chrześcijańskim zborze: 690-060-440
 2. ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA ul. Zamojska 20/22

 MORMONI:

 1. GMINA KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH, ul. Piłsudskiego 12/4

 STAROKATOLICY:

 1. KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI ul. Kunickiego 9, tel. (81) 5320781
 2. KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI MARIAWITÓW, ul. Paganiniego 1, (81) 7411034

 PRAWOSŁAWNI:

 1. AUTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, ul. Ruska 15a, (81) 7477438
 2. KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI, Warszawska 84, tel. (81) 7469399
 3. UKRAIŃSKA SPOŁECZNOŚĆ PRAWOSŁAWNA, ul. Dolińskiego 1, tel. 4444160

WYZNAWCY JUDAIZMU:

GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA w Warszawie - Filia w Lublinie, ul. Lubartowska 85 tel. (81)7470992

Back to top