Rejestracja 81 537 41 71 

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania telefonicznej porady specjalistycznej

Rejestracja telefoniczna : 81/537-41-71
Poradnia Alergologiczna 81/537-48-57, 81/537-44-47
Poradnia Audiologiczna 81/537-42-57
Poradnia Chirurgiczna 81-537-42-10
Poradnia Chirurgii Naczyniowej i Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej 81/537-42-40
Poradnia Chirurgii Onkologicznej 81/537-41-29
Poradnia Dermatologiczna 81/537-41-67, 81/537-41-54
Poradnia Diabetologiczna 81/537-42-32
Poradnia Endokrynologiczna 81/537-42-60,81/537-49-61
Poradnia Foniatryczna 81/537-43-32
Poradnia Gastroenterologiczna 81/5374-42-51
Poradnia Ginekologiczo-Położnicza 81/537-42-64
Poradnia Hematologiczna 81/537-42-55, 81/537-49-01
Poradnia Kardiologiczna 81/537-48-40, 81/537-4148
Poradnia Kardiologiczna dla dzieci 81/537-43-56
Poradnia Leczenia osteoporozy 81/537-43-59
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego 81/537-42-51
Poradnia Nefrologiczna 81/537-42-51
Poradnia Neurologiczna 81/537-40-87, 81/537-42-56
Poradnia Onkologiczna 81/537-42-57, 81/537-42-55
Poradnia Otolaryngologiczna 81-537-42-59
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi 81/537-42-81
Poradnia Proktologiczna 81/537-42-10
Poradnia Pulmonologiczna 81/537-48-57, 81/537-44-47
Poradnia Reumatologiczna 81/537-42-55
Poradnia Toksykologiczna 81/537-42-93
Poradnia Urazowo-ortopedyczna 81/537-42-12
Poradnia Urologiczna 81/537-42-50

Back to top