Rejestracja 81 537 41 71 

Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej: lek. med. Adam Umer

Z-ca Kierownika Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej ds. Pielęgniarstwa: mgr Mariola Karpacz

Załączniki:

Back to top