Rejestracja 81 537 41 71 

Lekarz Kierujący Oddziałem Chorób Zakaźnych Dziecięcych - dr n. med. Barbara Hasiec

Poradnia Pediatryczna Szczepień dla Dzieci Wysokiego Ryzyka
lek. med. Jolanta Sawicka

Poradnia Pediatryczna Szczepień dla Dzieci Wysokiego Ryzyka udziela konsultacji i wykonuje szczepienia u dzieci:

  • z różnorodnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby przewlekłe ,wady wrodzone, zaburzenia odporności;
  • z patologią okresu okołoporodowego, w tym dzieci przedwcześnie urodzonych objętych opieką innych poradni specjalistycznych;
  • z zaburzoną realizacją programu szczepień,po powrotach z zagranicy i innych przypadkach wymagających ustalenia indywidualnego kalendarza szczepień ochronnych;
  • w przypadku wątpliwości lub odmowy rodziców dotyczących realizacji szczepień ochronnych;
  • w przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych dla Dorosłych została przeniesiona z dniem 14 sierpnia 2009 do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie przy ul. Stanisława Staszica 16.

KONTAKT
Adres - 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 81

Telefon 81 740-90-17

Back to top