Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy na stanowiska kierownicze

Postępowanie konkursowe na stanowisko Położnej Oddziałowej w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej lub Położnej Oddziałowej w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top