Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Konkurs ofert na udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Onkologicznej i Poradni Kardiologicznej dla dzieci w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej oraz na udzielanie świadczeń i konsultacji w oddziałach szpitalnych

Konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Leczenia Jednego Dnia w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotnwe w zakresie zabepieczenia lekarskich świadczeń zdrowotncyh poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medycznyc) w Oddziale Chorób Wewnętrznychm, Endokrynologii i Diabetologii -Pododdziale Onkologicznym

Back to top