Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach normalnej ordynacji, oraz poza godzinami normalnej ordynacji czyli dyżur medyczny, w Oddziale Geriatrycznym w lokalizacji ul. Herberta 21 ,Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top