Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin 

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 384,00 mz przeznaczeniem na prowadzenie Stacji Dializ

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Magdalena Michałowska,  tel. (81) 537 –43-08

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”. 

Termin składania ofert upływa -  23 grudnia 2022 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  23 grudnia o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Back to top