Rejestracja 81 537 41 71 

Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.

W ramach zrealizowanego zadania pn. „Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego zakupiony został dla Szpitala następujący sprzęt:

  • Lodówki do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury
  • Laktatory elektryczne przeznaczone do użytku szpitalnego
  • Termotorby
  • Lodówki przenośne
  • Boksy termiczne

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Całkowita wartość: 132 408,00 zł

Dofinansowanie: 117 257,48 zł

Back to top