Rejestracja 81 537 41 71 

Projekt pn.: „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13. Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych świadczonych przez Szpital w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.  Inwestycja polega na budowie bloku operacyjnego o powierzchni użytkowej około 6 500 m2. Budynek będzie 5-kondygnacyjny, w którym zaprojektowano:  Blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Aptekę szpitalną oraz Centralną Sterylizację.

W ramach projektu zakupione zostaną także: kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne, lampy operacyjne i zabiegowe oraz sufitowe systemy zasilające dla stanowiska OIT.

 

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej projektu to IV kwartał 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 83 588 259,96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 82 752 377, 36 PLN

Dofinansowanie projektu z Budżetu Województwa Lubelskiego : 835 882, 60 PLN

Back to top