Rejestracja 81 537 41 71 

W ramach realizacji zadania zostały wykonane i zakupione następujące prace:

W lokalizacji przy ul. Biernackiego 9/ul. Sieroca 2B.
Montaż monitoringu kamerowego złożonego z 3 kamer nowych i 1 już istniejącej , monitora, rejestratora oraz 2 elektrozworów - domofonów do drzwi w siedzibie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


W lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100
Zamontowanie 5 kamer zewnętrznych na bloku „F” , rejestratora, monitora 17 kamer wewnątrz bloku „F”: w tym w nowej siedzibie POZ i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - 6 kamer.
Łącznie w bl, „F zostanie zamontowanych 17 kamer wewnętrznych i na zewnątrz budynku 5 kamer zewnętrznych.


W ramach zrealizowanego zadania osiągnięty został następujący efekt prewencyjny:

  • Podwyższono poziom bezpieczeństwa osób i mienia.
  • Zakupiono i zainstalowano sprzęt przeciwdziałający próbom włamania i innym negatywnym skutkom.
  • Wzmocniono możliwość szybkiej reakcji na wszelkie nieprawidłowości.
  • Zapewniono właściwy dozór nad bezpieczeństwem osób i mienia.

Back to top