Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie realizuje projekt “Poprawa dostępności Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej (Poradni Ginekologicznej) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Termin realizacji: 09.11.2023 - 31.03.2024.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu “Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 100 000 PLN.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu dostępności technicznej i informacyjno-komunikacyjnej Oddziału Ginekologii i Położnictwa i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej (WPS) (Poradnia Ginekologiczna) WSS w Lublinie do marca 2024 r.
Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie poziomu dostępności i swobodnego, komfortowego prowadzenia badań i zabiegów ginekologicznych,
  2. Podniesienie poziomu dostosowania i uniwersalności sprzętów oraz wyposażenia gabinetów ginekologicznych/lekarskich na Oddziale Ginekologii i Położnictwa i WPS,
  3. Dostosowanie wyposażenia recepcji do korzystania w sposób komfortowy przez osoby z niepełnosprawnościami,
  4. Podniesienie poziomu oznakowania Oddziału Ginekologii i Położnictwa i WPS,
  5. Umożliwienie dostępu do systemów wspomagających dla osób z niepełnosprawnością słuchu na Oddziale Ginekologii i Położnictwa,
  6. Podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego Oddziale Ginekologii i Położnictwa i WPS z zakresu wsparcia kobiet z niepełnosprawnościami,

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

  1. Opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie postępowań PZP związanych z zakupem sprzętu (11.2023 - 12.2023),
  2. Zakup i dostawa, montaż urządzeń (01-03.2024),
  3. Doradztwo w zakresie dostępności dla pracowników w trakcie trwania realizacji projektu (10.2023 - 03.2024),

Realizacja projektu przyczyni się do zapewniania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zakup foteli ginekologicznych z regulowaną wysokością umożliwi skorzystanie z badania w sposób komfortowy i wygodny wielu pacjentkom. Nie tylko, co jest oczywiste, osobom
poruszającym się na wózkach, ale też np. pacjentkom niskorosłym, którym trudno jest dostać się na wysoki fotel nawet przy pomocy podestu. Z kolei zakup podnośnika mobilnego pomoże pacjentkom z niepełnosprawnością ruchu, starszym, otyłym, osobom po zabiegach operacyjnych i mających duży
problem z samodzielnym przesiadaniem się. Zapewnienie podnośnika poprawi nie tylko komfort pacjentek, ale również personelu Oddziału; Leżanki z regulowaną wysokością są odpowiedzią w szczególności dla pacjentek z niepełnosprawnością ruchu (spastyczności, wiotkość, zaawansowana ciąża), czy pacjentek starszych. Pacjentki z niepełnosprawnością ruchu, szczególnie poruszające się na wózkach, musza być ważone w pozycji siedzącej. Zakup i instalacja przenośnej pętli indukcyjnej umożliwi osobom z uszkodzenie narządu słuchu (nie tylko głuchym, ale również słabosłyszącym) korzystanie komfortowe z usług medycznych. Odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, nagranie w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zamieszczenie na stronie www szpitala przyczyni się do zapewnienia dostępności dla osób z uszkodzeniem słuchu, wzroku ale też osobom
starszym czy o ograniczonej percepcji. 

Back to top