Rejestracja 81 537 41 71 

W ramach inwestycji pn. „Zakup sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych” zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny,  m.in. :

 • Tomograf komputerowy
 • System laserowej nawigacji biopsyjnej w pracowni TK
 • Aparat USG z funkcją obrazu MR
 • Diagnostyczny aparat USG dla Oddziału Gastroenterologii
 • Aparat USG do pracowni Radiologii Zabiegowej
 • Urządzenie do krioablacji
 • Upgrade/ modernizacja sprzętu i oprogramowania w Pracowni MRI/Rezonans
 • Aparat USG do badań śródoperacyjnych z głowicą do zabiegów małoinwazyjnych
 • Urządzenie do termoablacji
 • Noże harmoniczne
 • Stacja 3D
 • Tory wizyjne
 • zestawy narzędzi chirurgicznych
 • Diatermie
 • Neuromonitoring
 • Aparat USG dla Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • Zestaw do chirurgii minimalnie inwazyjnej
 • Zestaw narzędzi laparoskopowych

Realizacja inwestycji pozwoliła uzyskać następujące korzyści:

 • zwiększyć dostępność i możliwość realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu chirurgii, gastroenterologii, endokrynologii, onkologii
 • skrócić czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej
 • stworzyć możliwości wykonywania wysokospecjalistycznych procedur małoinwazyjnych w zakresie chirurgii i radiologii zabiegowej
 • podwyższyć standard funkcjonowania oddziałów
 • wprowadzić nowoczesne technologie w zakresie medycyny
 • zwiększyć konkurencyjność wśród innych placówek medycznych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOAWNIE:   2 500 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  11 747 078,72 zł

Back to top