Rejestracja 81 537 41 71 

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji Wojewody Lubelskiego

Całkowita wartość zadania: 139 936,68 PLN
Wartość dofinansowania: 97 955,68 PLN
Środki własne szpitala: 41 981,00 PLN

W ramach zadania zakupiony został aparat do znieczulenia na potrzeby wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

Back to top