Rejestracja 81 537 41 71 

Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Rehabilitacyjnym – Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top