Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii - Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań rezonansu magnetycznego wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym.

Back to top