Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań immunohematologicznych

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

Back to top