Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zabiegów operacyjnych w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi – Pododdziale Leczenia Jednego Dnia w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w zakresie otorynolaryngologii, w tym zabiegów o charakterze naprawczym oraz udziale w formie asysty w zabiegach o charakterze naprawczym na oddziałach na których jest potrzeba wykonania danego zabiegu dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100.

Back to top