Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży Szpitala w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie oraz poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży, w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej w lokalizacji ul. Lubartowska 81 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top