Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy w następujących zakresach: 
Zakres I: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Neurochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie oraz wykonywanie zabiegów w zakresie neurochirurgii w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Zakres II: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Neurochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie oraz wykonywanie zabiegów w zakresie neurochirurgii przez specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top