Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji  (2) z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej (3)oraz  pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów oraz udzielania świadczeń zdrowotnych po wezwaniu do ich udzielania  w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top