Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na  udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w godzinach normalnej ordynacji oraz pozostawanie w gotowości do ich udzielania poza godzinami normalnej ordynacji w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top