Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Szpitala w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie oraz poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top