Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

Zakres I: wykonywanie i opis badań diagnostycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz w ramach dyżuru pod telefonem poza godzinami normalnej ordynacji w Pracowniach Działu Diagnostyki RTG Nr 1 w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie;

Zakres II: wykonywanie i opis badań diagnostycznych w ramach dyżuru pod telefonem poza godzinami normalnej ordynacji w Pracowni Działu Diagnostyki RTG Nr 1 w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top