Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w Zakładzie Leczniczym w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie

Back to top