Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami ordynacji - jako dyżur medyczny – w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży, w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, oraz na pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży Zakładu Leczniczego w lokalizacji  ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top