Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni  24,00 mz przeznaczeniem na:
prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w szczególności prowadzenie zakładu fryzjerskiego z możliwością rozszerzenia działalności o usługi kosmetyczne związane z pielęgnacją dłoni, stóp (manicure, pedicure) itp.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest Ewa Chodyra, blok H, pokój 106, tel 81-537-43-08

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2024 r., o godzinie 10.00 w pok. 106, blok H .
Termin otwarcia ofert 30 stycznia 2024 r., o godzinie 10.15 w pok. 106, blok H .

Back to top