Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 384,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Stacji Dializ.

Termin składania ofert upływa -  21 grudnia 2023 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  21 grudnia o  godz. 12.15. pok. 106, blok H,

Back to top