Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

Powierzchni użytkowej 19,70 m2  na prowadzenie działalności gospodarczej,  w zakresie stoiska ogólnospożywczego wyłącznie z produktami gotowymi do spożycia, np. kartonów z napojami, wędlin, serów, nabiału, warzyw, owoców, pieczywa, gotowych sałatek, ciast, butelek z napojami, objętymi kodami CPV podanymi w załączniku nr 4 do Warunków Przetargu

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno–Gospodarczego – Ewa Chodyrą,  tel. (81) 537 –43-08

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”.  

Termin składania ofert upływa  - 20 października 2022 roku o godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert w dniu  -  20 października o  godz. 11.15. pok. 109, blok H,

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia.

Back to top