Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Kraśnicka 100, 20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 20,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska z artykułami przemysłowymi typu „drogeria” - sklep z kosmetykami, lakierami, farbami do włosów i innymi artykułami chemicznymi, objętymi kodami CPV (zał. nr 5 do Warunków przetargu) lub  artykułami przemysłowymi, np. piżamy, bielizna, ręczniki, ciapy, itp.,  objętymi kodami CPV (zał. nr 4 do Warunków przetargu), oraz prowadzenie punktu ksero.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Ewa Chodyra,  tel. (81) 537 –43-08

Termin składania ofert upływa -  25 listopada 2022 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  25 listopada o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

 

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia.

Back to top