Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni  24,00 m2 z przeznaczeniem na:
prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w szczególności prowadzenie zakładu fryzjerskiego z możliwością rozszerzenia działalności o usługi kosmetyczne związane z pielęgnacją dłoni, stóp (manicure, pedicure) itp.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Magdalena Michałowska, 
tel. (81) 537 –43-08

Termin składania ofert upływa -  1 lutego 2023 roku o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu -  1 lutego 2023 roku o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Back to top