Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

 Ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy na najem:

 części powierzchni ścian i podłóg - ok. 35 m2 znajdujących się w salach chorych i innych wyznaczonych pomieszczeniach znajdujących się w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie:

Zakres nr 1 – oddziały w lokalizacji przy ul. Herberta 21

Zakres nr 2 – oddziały w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81

Zakres nr 3 – oddziały w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9

 z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS) przeznaczonej do odbioru programów TV przez pacjentów Szpitala

Back to top