Rejestracja 81 537 41 71 

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.23.2024

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

dostawę wraz z montażem Stanowiska pacjenta po zabiegach endoskopowych, stanowisko do podaży leków biologicznych i wlewów dożylnych innych leków np. preparatów żelaza -szt. 6 dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii.

Back to top