Rejestracja 81 537 41 71 

Dostawy

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.151.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

dostawę w postaci upgradu systemu antywirusowego do wersji EDR wraz z ujednoliceniem licencji w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Szpitala

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.62.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

Dostawę środków czystości.

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.61.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

Dostawę papieru toaletowego oraz ręczników jednorazowych.

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.72.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

Dostawę podkładów chłonnych oraz pieluchomajtek dla dorosłych.

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.22.2021

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.14.2021

Back to top