Rejestracja 81 537 41 71 

Dostawy

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.23.2024

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

dostawę wraz z montażem Stanowiska pacjenta po zabiegach endoskopowych, stanowisko do podaży leków biologicznych i wlewów dożylnych innych leków np. preparatów żelaza -szt. 6 dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii.

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.4.2024

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

dostawę wraz z montażem rolet okiennych wewnętrznych w nowo wyremontowanym budynku Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.203.2023

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

dostawę licencji w postaci przedłużenia wsparcia serwisowego na okres 5 lat dla użytkowanego klastra składającego się z dwóch urządzeń UTM.

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.151.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

dostawę w postaci upgradu systemu antywirusowego do wersji EDR wraz z ujednoliceniem licencji w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Szpitala

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.62.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

Dostawę środków czystości.

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.61.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

Dostawę papieru toaletowego oraz ręczników jednorazowych.

Back to top