Rejestracja 81 537 41 71 

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.22.2021

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż 3 sztuk agregatów chłodniczych wraz z demontażem i utylizacją dotychczasowych urządzeń o wartości szacunkowej do 130 000,00 zł

Back to top