Rejestracja 81 537 41 71 

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.61.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

Dostawę papieru toaletowego oraz ręczników jednorazowych.

Back to top