Rejestracja 81 537 41 71 

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.203.2023

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

dostawę licencji w postaci przedłużenia wsparcia serwisowego na okres 5 lat dla użytkowanego klastra składającego się z dwóch urządzeń UTM.

Back to top