Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Kierownik Laboratorium: lek. med. Jarosław Bakiera

Kierownik Laboratorium: lek. med. Jarosław Bakiera

Instrukcje pobierania materiału do badań

Kolejność pobierania próbek
Kolejność napełniania probówek obowiązująca w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii zgodnie z zaleceniami CLSI - dokument H3-A6 poświęcony pobieraniu krwi:
    1.    Probówka na posiew krwi
    2.    Probówka z cytrynianem
    3.    Probówka przeznaczona do uzyskania surowicy (bez lub z separatorem)
    4.    Próbówka z heparyną (bez lub z separatorem)
    5.    Probówka z EDTA
    6.    Probówka z inhibitorem glikolizy
    7.    Probówki z innymi dodatkami

Faza przedanalityczna

Ogólne zalecenia dotyczące fazy przedanalitycznej wg W.G. Guder Próbki: od pacjenta do laboratorium

1. W celu uniknięcia błędnej interpretacji wyników badań laboratoryjnych zaleca się pobieranie próbek do wszystkich badań na czczo, po 12 godzinach od przyjęcia ostatniego posiłku, z zachowaniem zmniejszonej aktywności fizycznej przez pacjenta przed pobraniem.
2. Jeśli to jest możliwe próbki krwi do badań powinny być pobierane pomiędzy godz. 7 a 9 rano
3. Próbki powinny być pobierane przed wdrożeniem procedur diagnostyczno-terapeutycznych
4. Należy zawsze dokumentować dokładny czas pobrania materiału na skierowaniu na badania
5. Pobranie próbki w niewłaściwym czasie może wyrządzić więcej szkód niż niepobranie jej wcale
6. Wyniki badań, które przychodzą za późno - to zmarnowanie próbki
7. Krew nigdy nie powinna być pobierana w pobliżu miejsca wlewów dożylnych
8. Próbka krwi powinna być pobrana z tej kończyny, gdzie nie podaje się infuzji lub iniekcji.

Ponadto powinien upłynąć odpowiedni czas pomiędzy zakończeniem wlewu dożylnego a pobraniem krwi:

 • roztwór węglowodanów - 1 godz.,
 • roztwór aminokwasów i hydrolizatu białek - 1 godz.,
 • roztwór elektrolitów - 1 godz.

9. Aby zmniejszyć wewnątrz- i międzyosobniczą zmienność w wynikach badań laboratoryjnych należy wystandaryzować procedurę pobierania materiału do badań. Powinno się przestrzegać spełnienia następujących warunków:

 1. Odpowiednio długi okres odpoczynku
 2. Upłynięcie odpowiedniego czasu od ostatniego posiłku
 3. Taka sama pozycja ciała ( siedząca)
 4. Pora dnia
 5. Czas ucisku stazy - nie powinien być dłuższy niż 1 minuta
 6. Unikanie zaciskania i rozluźniania pięści

KONTAKT

Rejestracja

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 710 - 1000

Telefony:

Kierownik: 81 537 44 60
Rejestracja: 81 537 44 31
Pracownia Biochemii: 81 537 44 30
Pracownia Bakteriologiczna: 81 537 44 62

CHARAKTERYSTYKA

W Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii podzielony jest na 8 pracowni wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt, pozwalający wykonać pełen panel niezbędnych analiz, zabezpieczający specyfikę Szpitala Specjalistycznego z zakresu biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, markerów nowotworowych, analityki ogólnej, diagnostyki hormonalnej, mikrobiologii oraz serologii. Działamy w systemie całodobowym, realizując badania zarówno na potrzeby samego Szpitala, jak i okolicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadząc je - co warto podkreślić - w nader atrakcyjnych cenach.

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii wchodzą:

 • Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych
 • Pracownia Analityki Ogólnej
 • Pracownia Hematologiczna
 • Pracownia Biochemiczna
 • Pracownia Immunochemiczna
 • Pracownia Bakteriologiczna
 • Pracownia Wirusologiczna
 • Pracownia Parazytologiczna
 • Pracownia Toksykologiczna

Załączniki:

Back to top