Rejestracja 81 537 41 71 

Dzięki otrzymanej pożyczce w wysokości 113 280,74 zł  zmodernizowana została  kanalizacja sanitarna w budynkach E,F,G i H

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci:

  • zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w obiektach szpitala

  • zapobieżenia występowania wycieków i zanieczyszczeń do gleby

  • wymiany skorodowanych rurociągów kanalizacyjnych żeliwnych na PCV w blokach E, F, G, H

Back to top