Rejestracja 81 537 41 71 

Przetargi, zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, al. Kraśnicka 100, 20 – 718 Lublin zaprasza do składania oferty cenowej dotyczącej sprzedaży mienia ruchomego – Tomografu Komputerowego Producent: General Electric Healthcare.

Back to top