Rejestracja 81 537 41 71 

Przetargi, zapytania ofertowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Kraśnicka 100, 20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na najem 28 m2 powierzchni dachu oraz 9m² elewacji budynku znajdujących się na Bloku „C”, budynku położonym przy al. Kraśnickiej 100, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, z przeznaczeniem na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno– Gospodarczego – Ewa Chodyra,  tel. (81) 537 – 43-08

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”.

Termin składania ofert upływa  - 28 listopada  2022 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu - 28 listopada 2022 r. o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Kraśnicka 100, 20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 20,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska z artykułami przemysłowymi typu „drogeria” - sklep z kosmetykami, lakierami, farbami do włosów i innymi artykułami chemicznymi, objętymi kodami CPV (zał. nr 5 do Warunków przetargu) lub  artykułami przemysłowymi, np. piżamy, bielizna, ręczniki, ciapy, itp.,  objętymi kodami CPV (zał. nr 4 do Warunków przetargu), oraz prowadzenie punktu ksero.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Ewa Chodyra,  tel. (81) 537 –43-08

Termin składania ofert upływa -  25 listopada 2022 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  25 listopada o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

 

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

Powierzchni użytkowej 19,70 m2  na prowadzenie działalności gospodarczej,  w zakresie stoiska ogólnospożywczego wyłącznie z produktami gotowymi do spożycia, np. kartonów z napojami, wędlin, serów, nabiału, warzyw, owoców, pieczywa, gotowych sałatek, ciast, butelek z napojami, objętymi kodami CPV podanymi w załączniku nr 4 do Warunków Przetargu

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno–Gospodarczego – Ewa Chodyrą,  tel. (81) 537 –43-08

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”.  

Termin składania ofert upływa  - 20 października 2022 roku o godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert w dniu  -  20 października o  godz. 11.15. pok. 109, blok H,

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia.

Przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem: lokalu o powierzchni użytkowej 41,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej prowadzonej przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub bank (oddział banku) z ukierunkowaniem na zabezpieczenie potrzeb pacjentów przebywających w Szpitalu oraz pracowników Szpitala.

Przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem: lokalu o powierzchni użytkowej 41,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej prowadzonej przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub bank (oddział banku) z ukierunkowaniem na zabezpieczenie potrzeb pacjentów przebywających w Szpitalu oraz pracowników Szpitala.

Back to top