Rejestracja 81 537 41 71 

Przetargi, zapytania ofertowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni  24,00 m2 z przeznaczeniem na:
prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w szczególności prowadzenie zakładu fryzjerskiego z możliwością rozszerzenia działalności o usługi kosmetyczne związane z pielęgnacją dłoni, stóp (manicure, pedicure) itp.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Magdalena Michałowska, 
tel. (81) 537 –43-08

Termin składania ofert upływa -  1 lutego 2023 roku o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu -  1 lutego 2023 roku o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Konkurs ofert na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 20,00 m2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin 

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 384,00 mz przeznaczeniem na prowadzenie Stacji Dializ

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Magdalena Michałowska,  tel. (81) 537 –43-08

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”. 

Termin składania ofert upływa -  23 grudnia 2022 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  23 grudnia o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 20,00 m2 z przeznaczeniem na:

prowadzenie stoiska z artykułami przemysłowymi typu „drogeria”– sklep z kosmetykami, lakierami, farbami do włosów i innymi artykułami chemicznymi, objętymi kodami CPV (zał. nr 5 do Warunków przetargu) lub  artykułami przemysłowymi, np. piżamy, bielizna, ręczniki, ciapy, itp.,  objętymi kodami CPV (zał. nr 4 do Warunków przetargu), oraz prowadzenie punktu ksero.

      lub

prowadzenie działalności usługowej handlowej tj. prowadzenie  sklepu oferującego drobny sprzęt medyczny i materiały medyczne, przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego i środki pomocnicze, środki opatrunkowe oraz środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w ramach umowy z NFZ itp.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100, 20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy na wynajem powierzchni 40 m2 położonej przed wejściem głównym do budynku (blok A) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie (zwanego dalej w niniejszych Warunkach Przetargu Szpitalem lub Wynajmującym lub Organizatorem) z przeznaczeniem wyłącznie na postój dla 4 (czterech) samochodów taxi oraz powierzchni ściany znajdującej się w pomieszczeniu portierni Szpitala z przeznaczeniem na montaż aparatu radiotelefonu

Informacji udziela mgr Ewa Chodyra, blok H pokój 109. tel. 81 537 – 43 – 08.

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”.

Termin składania ofert upływa 05 grudnia 2022 r., o godzinie 12.00 .

Termin otwarcia ofert 05 grudnia 2022 r., o godzinie 12.15 .w pok. 109, blok H .

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia.

Back to top