Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Kraśnicka 100, 20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na najem 28 m2 powierzchni dachu oraz 9m² elewacji budynku znajdujących się na Bloku „C”, budynku położonym przy al. Kraśnickiej 100, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, z przeznaczeniem na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno– Gospodarczego – Ewa Chodyra,  tel. (81) 537 – 43-08

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”.

Termin składania ofert upływa  - 28 listopada  2022 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu - 28 listopada 2022 r. o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia.

Back to top