Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100, 20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy na wynajem powierzchni 40 m2 położonej przed wejściem głównym do budynku (blok A) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie (zwanego dalej w niniejszych Warunkach Przetargu Szpitalem lub Wynajmującym lub Organizatorem) z przeznaczeniem wyłącznie na postój dla 4 (czterech) samochodów taxi oraz powierzchni ściany znajdującej się w pomieszczeniu portierni Szpitala z przeznaczeniem na montaż aparatu radiotelefonu

Informacji udziela mgr Ewa Chodyra, blok H pokój 109. tel. 81 537 – 43 – 08.

Dokumenty do opracowania oferty dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce „Przetargi, zapytania ofertowe”.

Termin składania ofert upływa 05 grudnia 2022 r., o godzinie 12.00 .

Termin otwarcia ofert 05 grudnia 2022 r., o godzinie 12.15 .w pok. 109, blok H .

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia.

Back to top